Algemeen Taalbeleid
Taalbeleid: Dertien Doelen en meer PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
maandag, 31 mei 2010 08:52

Taalontwikkelend lesgeven promoten op school is een belangrijk aspect van een taalbeleid, maar taalbeleid omvat nog veel meer. Aspirant-leerkrachten moeten in staat zijn om het taalbeleid op hun latere school mee vorm te geven en/of mee te ondersteunen. Daarom zouden we dit nog als doel willen toevoegen.
Een tweede belangrijk resultaat van het project is dan ook de module ‘taalbeleid’, die aan het curriculum van het derde jaar wordt toegevoegd. De module biedt cursisten inzicht in wat taalbeleid is en welke bouwstenen en processen een rol spelen. Bij bouwstenen denken we dan vooral aan de mogelijke sturende rol van het vak Nederlands, taal in de andere vakken, omgaan met meertaligheid en de communicatie met ouders, aan instrumenten voor de evaluatie van taalvaardigheid en aan de nood van een taalbeleidsplan. Bij processen gaat het om het schrijven van dat beleidsplan en de implementatie ervan. Elke sessie werd voorzien van opdrachten en van een handleiding voor de lesgever.
Deze module is in eerste instantie bedoeld voor studenten met het keuzevak Nederlands, omdat zij later vaak een grote verantwoordelijkheid dragen in het realiseren van een taalbeleid op school.
De module is zo opgevat dat ze in de opleiding ingebed kan worden of gebruikt worden als nascholingstraject. Het pakket is ook flexibel: het volledige traject kan doorlopen worden of een verkorte versie. Het pakket kan ook als navorming aangeboden worden. Secundaire scholen, zo merkten we ook tijdens het project, zoeken ondersteuning bij het schrijven en uitwerken van hun taalbeleidsplan.

 

Laatst aangepast op maandag, 18 oktober 2010 09:41