Algemeen taalontwikkelend lesgeven
Naar een nieuw curriculum voor het tweede opleidingsjaar PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
maandag, 31 mei 2010 07:38

We definiëren ‘taalontwikkelend vakonderwijs’ in dit project als de combinatie van ‘taalbewust vakonderwijs’ en ‘taalgericht vakonderwijs’. Bij taalbewust vakonderwijs is het de vakdocent die reguliere, maar aangepaste vaklessen geeft. Hij houdt er bewust rekening mee dat er ook taalverwervers in de klas zitten, door aandacht te schenken aan taalstrategieën, aan woordenschat en dergelijke. De gerealiseerde aanpassingen zijn vooral beperkt tot extra aandacht voor woorden of het lezen van een stappenplan. Bij taalgericht vakonderwijs wordt de leerstof van een bepaald vak qua didactiek en taalaanbod—en zelfs soms inhoudelijk—aangepast om de (vak)taalverwerving te stimuleren.
De taalcompetenties uit de ‘Dertien Doelen’ en dan vooral die uit het eerste domein, ‘De leerkracht in interactie met zijn leerlingen’, houden rekening met en/of stimuleren de taal van de leerlingen. Het zijn deze competenties die we vertaalden naar een cursus voor het tweede jaar van de opleiding en naar stageopdrachten voor het derde jaar. Concreet gaat het om volgende taalcompetenties: gesprekken voeren met leerlingen (doel 1), beoordelen en toegankelijk maken van teksten (doel 2), mondelinge vragen en opdrachten (doel 3), schriftelijke vragen en opdrachten (doel 4), een schriftelijke evaluatie geven (doel 6).

 

Laatst aangepast op donderdag, 18 november 2010 12:14