Over deze website PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
dinsdag, 27 april 2010 07:39

 

Deze website presenteert de resultaten van twee taalprojecten van School of Education, het expertisenetwerk van de associatie KULeuven, meer bepaald van het project ‘Taalcompetenties vertaald: naar een doeltreffende taalopleiding voor alle leerkrachten secundair onderwijs en van het vervolgproject ‘Taalcompetenties vertaald (bis)’.
Aanleiding van deze projecten was, enerzijds, de vaststelling dat er vaak een kloof gaapt tussen de taalvaardigheid van de instromende studenten en het gevraagde taalvaardigheidsniveau in de lerarenopleiding. Anderzijds was er de laatste jaren bijzonder veel aandacht voor taal in het onderwijs, met als belangrijke mijlpaal de Taalunie-publicatie Dertien doelen in een dozijn. Een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen. De taalcompetenties die opgelijst worden in dit document, maken in Vlaanderen intussen integraal deel uit van de vernieuwde basiscompetenties voor leerkrachten.
De Dertien Doelen vormden dan ook het vertrekpunt bij het uittekenen van een nieuw taalcurriculum voor de lerarenopleiding secundair onderwijs, het hoofddoel van beide projecten. Het materiaal van deze vertaling vindt u op deze website. Voor meer informatie, klik op 'lees meer'.

 

In het eerste project tekenden we de leerlijnen van het taalcurriculum uit, zowel voor de eigen taalvaardigheid van de student als voor de professionele taalcompetenties. We kozen ervoor om in een eerste opleidingsjaar de nadruk te leggen op de  talige competenties die de student nodig heeft om met succes te kunnen studeren en op enkele professionele talige basiscompetenties. Om gericht aan zijn taalcompetenties te werken, moet een student natuurlijk inzicht krijgen in zijn 'talig startniveau'. Een diagnostische toets aan het begin van de opleiding moet hem daarbij helpen. Na de taaltoets en zonodig remediëring doorloopt de student dan een cursus taalvaardigheid, die hij niet alleen binnen dit vak maar ook binnen de andere opleidingsonderdelen en nadrukkelijk ook binnen de stage actief verwerkt. Kijkwijzers en evaluatiefiches zijn daarbij zeer nuttige instrumenten om die transfer te bewerkstelligen.

In het tweede project stonden de professionele taalcompetenties centraal, meer bepaald die competenties die nog niet aan bod kwamen in het eerste project.  Het gaat dan meer specifiek om ‘schriftelijk vragen en opdrachten geven’, ‘gesprekken voeren met leerlingen’, ‘beoordelen en toegankelijk maken van teksten’ en ‘mondelinge opdrachten geven’.
Het project resulteerde in een vernieuwd curriculum voor het tweede en derde jaar van de opleiding ‘Bachelor in het secundair onderwijs’. Enerzijds werd er werk gemaakt van een cursus 'Communicatieve Vaardigheden' voor het tweede jaar, met aandacht voor kijkwijzers en evaluatiefiches. Anderzijds werden er opdrachten omschreven die gekoppeld (kunnen) worden aan de stage van het derde jaar. Verder tekenden we ook een module ‘taalbeleid’ uit, waarin studenten kennis maken met de bouwstenen en de processen van een taalbeleid.


Het ontwikkelde materiaal wordt op dit moment ingezet in de lerarenopleidingen secundair onderwijs van de vier hogescholen die deelnamen aan het project: KHLeuven, KHMechelen, GroepT en HUBrussel.

 

 

Laatst aangepast op maandag, 18 oktober 2010 09:04